Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.fladen.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.fladen.pl jest prowadzony przez firmę:
Bielpol Grażyna Januszewska Małgorzata Kroczak s.c
02-383 Warszawa ul. Grójecka 128 paw.42
NIP 701 035 26 03
tel. 734 476 534

3. Adres do korespondencji:
Bielpol JK s.c
02-383 Warszawa ul. Grójecka 128 paw.42
e-mail: biuro@fladen.pl

4. Zakup w sklepie internetowym www.fladen.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

Jak kupować
Do Państwa dyspozycji oddajemy zaawansowany system sprzedaży internetowej.
Dla odnalezienia interesujących produktów radzimy korzystać z wyszukiwarki, która odnajdzie wszystkie dostępne produkty zawierające wpisaną frazę (nazwa, model ).
Obok każdego produktu oprócz nazwy wyświetlają się specjalne ikony, dzięki którym można obejrzeć szczegóły, zarezerwować czy dodać do koszyka.
Aby zrealizować zakupy należy, po wybraniu produktów, wejść do Koszyka za pomocą odpowiedniej ikony/ przycisku w prawym górnym rogu ekranu.
Po kliknięciu otworzy się ‘lista zakupów’, które wybraliśmy. W każdej chwili możemy usunąć lub dodać produkty do Koszyka.
Po ustaleniu ostatecznej listy produktów do zakupu klikamy przycisk KUPUJĘ i po zalogowaniu się oraz wybraniu opcji płatności i dostawy dokonujemy transakcji (patrz Sposoby płatności i Koszty dostawy).
Zamówienie jest złożone jeśli otrzymałeś na maila potwierdzenie z numerem zamówienia. Brak takiego potwierdzenia oznacza że nie zostało skończone i nie jest zarejestrowane w systemie sprzedaży.

Rejestracja w systemie
Aby poprawnie i bezpiecznie dokonać transakcji niezbędne jest zarejestrowanie się w systemie. Dla celów handlowych, realizacji dostawy oraz pełnego korzystania z funkcjonalności systemu należy wypełnić wymagany formularz.

- Rejestracja w systemie jest operacją jednorazową.
- Do realizacji następnej transakcji wystarczy się zalogować do systemu (podać login i hasło).
- Jeśli przy rejestracji wybierzesz opcję ‘chcę otrzymywać informację o nowościach …’ będziesz otrzymywać bezpłatne informacje i materiały reklamowe z naszego sklepu.
- Nie wykorzystujemy (bez Twojej zgody) danych osobowych do działań marketingowych, wykorzystujemy je tylko do obsługi transakcji. Wszystkie dane są przechowywane w bezpiecznej bazie (danych), do której dostęp mają tylko osoby uprawnione w świetle Ustawy o ochronie danych osob. z dnia 29 sierpnia 1997 r.
- Na żądanie - po realizacji transakcji – możemy usunąć Twoje dane osobowe z systemu online.

Sposoby płatności
KONTO BANKOWE - przelewy
Bielpol  JK s.c
44 1050 1025 1000 0091 3448 5029

POBRANIE - płatność przy odbiorze wyłącznie gotówką.

Czas dostawy
Czas realizacji zamówienia uzależniony jest przede wszystkim od wybranego sposobu płatności:
Płatność przelewem (płatność przed zakupem) zamówienie realizujemy   po zaksięgowaniu środków na naszym koncie (z reguły są to 3 dni robocze).
Płatność za pobraniem zamówienie realizujemy po potwierdzeniu zamówienia (e-mail ) w ciągu 3 dni roboczych.
Kurier dostarcza przesyłki tylko w godz. 8.00 - 17.00 od poniedziałku do piątku, przesyłka z dostawą na sobotę jest droższa o 100% od ceny dostawy w pozostałe dni.

Odpowiedzialność za Towar i reklamacje
Sprzedawca wysyła Klientowi towar bez wad.
Klient zobowiązany jest stosować się do załączonych do towaru zasad pielęgnacji i użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację Sprzedawcy na adres: Bielpol JK s.c  ul. Grójecka 128 paw.42, 02-383 Warszawa

Dla usprawnienia przebiegu postępowania reklamacyjnego Klient wysyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy może dostarczyć wraz z reklamowanym Towarem  pisemne oświadczenie zawierające następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego.
Składając reklamację Klient zobowiązany jest  do załączenia dowodu sprzedaży -  oryginału  paragonu lub faktury VAT.
Gotowy formularz reklamacyjny do wypełnienia, stanowiący wyłącznie formę ułatwienia,  można pobrać ze strony www.fladen.pl/zamieszczony jest przy każdym towarze/ lub otrzymać na wskazany adres e-mail.
Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może skontaktować się  ze Sprzedawcą pod numerem telefonu 734 476 534  (pn.- pt. 10:00-14:00).

Odstąpienie od umowy
Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014 D.U/2014 poz. 827 z p. zmianami/, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia towaru.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie lub droga mailową i złożone Sprzedającemu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy - druk odstąpienia można pobrać ze strony www.fladen.pl /zamieszczony jest przy każdym towarze/
W przypadku odstąpienia od umowy, klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, poprzez przesłanie go  do magazynu Sprzedającego na adres :
Bielpol JK s.c ul. Grójecka 128 paw.42  02-383 Warszawa.
Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.
Zwrot Towaru w oznaczonym wyżej trybie możliwy jest wyłącznie wówczas, gdy Towar zostanie dostarczony wraz dowodem zakupu – oryginałem  paragonu lub faktury  oraz gdy Towar nie jest  uszkodzony  przez Klienta, z wyjątkiem ewentualnych uszkodzeń powstałych w związku z obejrzeniem i sprawdzeniem Towaru, w tym z jego przymierzaniem oraz  posiada oryginalne metki.
W przypadku zwrotu Towaru prosimy o dopisek na paczce „zwrot”.
Do zwracanego Towaru należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w którym Klient złoży oświadczenie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
Oświadczenie w tym zakresie winno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia oraz numer konta bankowego, na który ma nastąpić zwrot należności za zwracany Towar oraz dane właściciela konta (imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania), jeżeli właścicielem konta jest inna osoba niż składająca zamówienie.
W przypadku uznania odstąpienia od umowy za skuteczne Sprzedawca zwraca Klientowi koszt zakupu Towaru maksymalnie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawierającego wszelkie niezbędne informacje pozwalające na dokonanie zwrotu należności, nie wcześniej jednak niż przed datą zwrotu Towaru.

Wymiana towaru na inny kolor, rozmiar  - koszt paczki pokrywa kupujący.
Dodatkowo prosimy o bezpośredni kontakt e-mailowy:biuro@fladen.pl lub telefoniczny 734 476 534 w celu ustalenia szczegółów danego towaru (np. koloru, rozmiaru) do ponownej wysyłki. Prosimy o dopisek na paczce "wymiana". 
Rękojmia
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta  za wady  towaru  / rękojmia/
W przypadku jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu zakupu towaru to przyjmuję się że istniała ona w chwili zakupu.
Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę może:
1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny
2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
chyba że sprzedawca w porozumieniu z Klientem usunie wadę lub wymieni towar wolny od wad.
Usunięcie wady musi się  odbyć niezwłocznie i w sposób nieuciążliwy dla Klienta.
Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
Sprzedąjący może odmówić spełnienia żądania klienta jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
Klient mający uprawnienia z tytułu rękojmi obowiązany jest na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy towar na adres reklamacyjny.
Koszty wymiany i naprawy ponosi Sprzedający z wyjątkiem sytuacji kiedy to towar użytkowany jest przez Klienta niezgodnie z przeznaczeniem.
Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny
2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy
3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad
4. żądania usunięcia wady
Niedotrzymanie tego terminu skutkuje tym iż uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Klienta.

Ochrona danych osobowych
Sprzedawca informuje,  iż gwarantuje   poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru, przy czym przekazane Sprzedawcy dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione jedynie w celu realizacji wybranej formy wysyłki.
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia, czyli na podstawie wyrażonej zgody Użytkownika w celu świadczenia usług w ramach sklepu i strony internetowej Fladen.pl (dalej: Sklep), w tym obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, obsługi reklamacji, obsługi wysyłki zamówienia, obsługi zapytań handlowych, jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, czyli niezbędności przetworzenia danych osobowych w celu wykonania umowy.
Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo wglądu do swoich danych za pośrednictwem Sklepu internetowego, do ich korekty oraz do ich usunięcia i żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
Administratorem danych osobowych przekazywanych Sprzedającemu jest Bielpol JK s.c
Szczegółowe zasady ochrony i udostępnienia danych osobowych reguluje polityka prywatności .

Prawa autorskie i pokrewne
1. Wszystkie treści zamieszczane na Stronie internetowej Sprzedawcy, włącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką są wyłączną własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.

Wyłączenie odpowiedzialności
Korzystanie z serwisu w sposób inny niż przeglądanie oferty Sprzedawcy oraz dokonywania zakupu Towarów i czynności z tym związanych, a także pobieranie plików i innych treści ze Sklepu Internetowego odbywa się na odpowiedzialność Klienta. Sprzedawca nie przejmuje odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania ze Strony internetowej.

Postanowienia końcowe
Regulamin, pod warunkiem jego akceptacji przez Klienta przy składaniu zamówienia na Towar, jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
Wszelkie spory mogące powstać w związku z zamówieniem Towarów przez Klienta u Sprzedawcy strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze polubownej.


Menu
0

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Produkt dodany do zamówienia
Ilość:
Cena:
Jest 0 produkt w Twoim koszyku. Jest jeden produkt w Twoim koszyku.
Suma produktów
Dostawa Do określenia
Suma zamówienia
Kontynuuj przeglądanie Złóż zamówienie